Share Capital

Share Capital

The authorized Share Capital of NACOF is Rs.100 crores consisting of 10,000 shares of the value of Rs. 1,00,000/- each to be subscribed by the members, as provided under its Bye-laws. The paid up Share Capital contributed by the cooperative societies/federation is Rs. 1.82 crores as on 31.03.2019.

Chart of Administrative Setup of Head Office/Branches (NACOF) approved by Board.

Chart of Branches

Present Administrative Setup of NACOF

Name Head Office Contact No
Sh. Ram Iqbal Singh

Sh. R. K. Ojha

Sh. Surjit Lal

Sh. Sattish Singhal

Chairman

Addl. Managing Director

Joint Managing Director

Director

9971106010

9873189414

9810071906

9810440057

Sh. V. K. Kohli General Manager (Bus) 9718172889
Sh. M.K. Kakaria

Sh. Manojj K Sharma

Sh. Rahul Dev Pandey

General Manager(Finance)

Chief Operating Officer

Executive Director (Agri)

9953852405

9910081720

9650436600

Telephone Head Office  011-45652445

State Managers

Name Head Office Contact No.
Sh. N. S. Modi
Sh. Tulsi Das
Ahmedabad
Ahmedabad
8200001919
9422 352 887
Sh. Patanjali Tripathi
Mrs. Alaknanda Nayak
Bhubaneswar
Bhubaneswar
9735267484
9437107750
Sh. B.K. Jha Bangalore 8105693443
Sh. P.K. Goyal Chandigarh 9988005149
Sh. V. K. Kohli Delhi 9718172889
Sh. P. K. Das Samanta Guwahati 9439512647
Sh.J. Mohan Hyderabad 8019310912
Sh. R. B. Srivastav Indore 7089286863
Sh. Anil Trivedi Bhopal 9424603031
Sh. Ranjeet Singh Dhayal Jaipur 9414518718
Sh. B. A. Wani Srinagar (J&K) 7298903119
Sh.Biman Sarkar
Sh. P. R. Bose
Sh. Rishabh Rawal
Kolkata
Kolkata
Kashipur
9432647957
9735267484
8057311111
Shri Satyabhan Sachan Lucknow 9415494656
Shri Sudhakar Tiwari Lucknow 9792103009
Sh. Manoj Gupta Mumbai 9920726954
Sh. Ramjeet Satyarthi Nagpur 9420 855 147
Mrs. Usha Bhaskar Noida 9818 063 508
Sh. P .P. Singh Patna 9431017254
Sh. Charan Singh Raipur 9826 048 318
Sh.Avinash Singh Ranchi 9470883675
Sh. A Surendiran Visakhapatnam 9441 969 349