Share Capital

Share Capital

The authorized Share Capital of NACOF is Rs.100 crores consisting of 10,000 shares of the value of Rs. 1,00,000/- each to be subscribed by the members, as provided under its Bye-laws. The paid up Share Capital contributed by the cooperative societies/federation is Rs. 1.66 crores as on 31.03.2021.

Chart of Administrative Setup of Head Office/Branches (NACOF) approved by Board.

Chart of Branches

Present Administrative Setup of NACOF

Name Head Office Contact No
Mrs. Malti Singh

Sh. Ram Iqbal Singh

Dr. R. P. Gupta

Sh. Surjit Lal

Sh. P. Suresh Babu

Sh. T.C. Gautam

Sh. Badrul Hasan

Chairperson

Working Chairman

Addl. Managing Director

Addl. Managing Director

Executive Director

Executive Director

Executive Director

9911450460

9971106010

9850880668

9810071906

8375035026

9810380611

7011868176

Sh. V. K. Kohli Sr. General Manager (Bus) 9718172889
Sh. M.K. Kakaria

Sh. Pankaj Shankar

Sh. Manojj K Sharma

Sh. Rahul Dev Pandey

Sh. S.K. Sharma

Sh. Ravinder Dahiya

Sr. General Manager(Finance)

Senior Advisor

Chief Operating Officer

Executive Director (Agri)

Head of N.C.S

Consultant

9953852405

9811703889

9910081720

9650436600

9811182144

9810893318

Telephone Head Office  011-45652445

011-45052445

State Managers

Name Head Office Contact No.
Sh. Narendra Modi
Sh. Tulsi Das
Ahmedabad
Ahmedabad
8200001919
9422352887
Mrs. Alaknanda Nayak Bhubaneswar 9437107750
Sh. B.K. Jha Bangalore 8105693443
Sh. P.K. Goyal

Sh. Shankar Dutt Tiwari

Chandigarh

Chandigarh

9988005149

9888351115

Sh. Ajay Kumar

Sh. P. Suresh Babu

Sh. V. K. Kohli

Sh. Umesh V Sharma

Sh. Nitin G Chadha

Dehradun

Delhi

Delhi

Delhi ITO

Delhi ITO

8901111098

8375035026

9718172889

8130499700

9015455510

Sh. P. K. Das Samanta

Sh. Jitendra Kumar Choubey

Guwahati

Guwahati

 

9439512647

9660341536

Sh. J. Mohan

Smt. K. Annuradha

Hyderabad

HYD/VSPMM

8019310912

9885468112

Sh. Anil Trivedi Bhopal 9424603031
Sh. Ranjeet Singh Dhayal Jaipur 9414518718
Sh. B. A. Wani Srinagar (J&K) 7298903119
Sh.Biman Sarkar
Sh. P. R. Bose


Sh. Rishabh Rawal

Sh. Virendra Kumar Nigam

Kolkata
Kolkata


Kashipur

Kanpur

9432647957
9735267484


8057311111

9555669466

Sh. Nam Prakash Srivastava

Sh. Sudhakar Tiwari

Lucknow

Lucknow

9415028407

9792103009

Sh. Manoj Gupta Mumbai 9920726954
Sh. Ramjeet Satyarthi Nagpur 9420855147
Sh. Sunil Kumar

Mrs. Usha Bhaskar

Noida

Noida

8800390779

9818063508

Sh. P .P. Singh Patna 9431017254
Sh. Bala Kumar

Dr. Manish Srivastava

 

Pondicherry

Raipur

 

9884541997

9826408656

 

Sh. Avinash Chandra Ranchi 9470883675
Sh. A Surendiran Visakhapatnam 9441969349